Straupes iela 3, Riga, LV-1073

Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē – 2. pārskata periods

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturībasmehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātespaaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas"Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas"Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumikompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”. Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “WeMPS” 2023. gada 1.septembrīuzsāka pētniecības projekta Nr. Nr.1.5. " Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēteun pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē" īstenošanu. Pētniecības projekta mērķisir izpētīt plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesus un pielietot iegūtās zināšanas, laiizstrādātu inovatīvu mikro-rekuperācijas sistēmu (prototipu), kā arī veikt…
Lasīt vairāk

Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē – 1. pārskata periods

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātespaaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas"Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas"Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumikompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”. Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “WeMPS” 2023. gada 1.septembrīuzsāka pētniecības projekta Nr. Nr.1.5. " Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēteun pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē" īstenošanu. Pētniecības projekta mērķisir izpētīt plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesus un pielietot iegūtās zināšanas, laiizstrādātu inovatīvu mikro-rekuperācijas sistēmu (prototipu), kā arī…
Lasīt vairāk

Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē – projekta sākums

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”. Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “WEMPS” 2023. gada 4. septembrī uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.5. „Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē” īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt tirgū līdz šim nebijuša izmēra gaisa rekuperatoru.…
Lasīt vairāk

Efektīvs projektēšanas process

Projektēšana var būt ilgs, dārgs un mokošs process, ja tā tiek veikta haotiski un nepieturoties iepriekš parbaudītai darbu secībai. Taču pareizi strukturējot darbus un laicīgi novērtējot iespējamos riskus, šo procesu ir iespējams padarītu efektīvāku, ātrāku un patīkamāku visām iesaistītajām pusēm. Šajā rakstā aprakstīšu, kādi soļi būtu jāievēro projektēšanas fāzē, lai jaunas iekārtas vai mehānisma radīšanas process būtu uzskatāms par optimālu. Biežākās problēmas ar ko esam saskarušies, kad ārēju apstākļu dēļ nav iespējams pieturēties pie mūsu iekšēji izstrādātā projektēšanas darbu plāna ir: Gala rezultāts nesakrīt ar gaidīto. Klients, vai gala lietotājs ieraugot iekārtas projekta dokumentāciju, secina, ka ir palaista garām kāda…
Lasīt vairāk

Elektroķīmiskā korozija

Korozija jau izsenis ir viena no visbiežāk sastopamajām problēmām metālu konstrukcijās. Korozijas risku neizvērtēšana projektēšanas procesā var radīt virkni problēmu nākotnē, ekspluatējot un apkopjot visa veida iekārtas un strukturālas inženierbūves.  Koroziju pēc tās izcelsmes cēloņiem un procesa norises var iedalīt divās grupās no kurām viena ir ķīmiskā korozija. Tā notiek metāla virsmai tieši reaģējot ar agresīvo aktīvo vidi, bez elektrolīta klātbūtnes. Normālos apstākļos (zemās temperatūrās) šīs korozijas ātrums nav liels. Pret to metāliskos elementus ir iespējams pasargāt, lietojot virsmas aizsardzības metodes - cinkošanu, krāsošanu, utml. Šajā rakstā gan vairāk pievērsīsimies otra korozijas veida - elektroķīmiskās korozijas, apskatīšanai, kas ir daudz…
Lasīt vairāk

Cik Latvijā ir Mehānikas inženieru?

Pabeidzot Rīgas tehnisko universitāti 2012. gadā, kopā mēs absolvējām 13 mašīnu un aparātu būves inženieri. Tolaik, pētot pēdējo gadu statistiku, tā izskatījās diezgan skaudra - reti kurā gadā kursu pabeidz vairāk kā 10 inženieru. Turklāt, pēc manas pieredzes, apmēram tikai pusei ir atbilstošās rakstura un temperamenta iezīmes, lai veidotu inženiera projektētāja karjeru. Liela daļa savu karjeru veido ar tehniskām nozarēm saistītās profesijās, tomēr ne tieši mehānikas inženiera profesijā. Pēc savas pieredzes varu minēt, ka RTU, kā "daudz maz" kvalitatīvus projektētājus, gatavo divas specialitātes: pirmā, manis pieminētā, mašīnu un aparātu būvniecība, otrā mehatronika. Kopā no abiem šiem kursiem varētu skaitīt kādus…
Lasīt vairāk
en_GBEN