Straupes iela 3, Riga, LV-1073

Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē – 2. pārskata periods

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības
mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes
paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas
“Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas
“Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi
kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no
2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “WeMPS” 2023. gada 1.septembrī
uzsāka pētniecības projekta Nr. Nr.1.5. ” Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte
un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē” īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis
ir izpētīt plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesus un pielietot iegūtās zināšanas, lai
izstrādātu inovatīvu mikro-rekuperācijas sistēmu (prototipu), kā arī veikt tās pārbaudi reālā
darbības vidē.

Pētniecības projektu plānots realizēt līdz 2024.gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas
plānotas EUR 157’439,21, tai skaitā EUR 104’729,82 – Eiropas Savienības Atveseļošanas
fonda finansējums.

Pārskata perioda (no 2023. gada 1.decembra līdz 2024.gada 29.februārim) mērķis bija
Izstrādāt jaunus plūsmas principus, kas pielietojami kompakta izmēra siltum maiņu
konstrukcijās
”. Pārskata perioda mērķis sasniegts pilnā apmērā.

Veicot CFD aprēķinus tika secināts, ka vislielākā efektivitāte kompaktiem gaiss-gaiss
siltummaiņiem ir iespējama izmantojot plākšņu siltummaiņus vai gyroid, Schwarz-D un tai
līdzīgas struktūras plūsmas kanālus. Iegūtie dati tiks izmantoti laboratorijas prototipu
izgatavošanai.

Siltummaiņa materiāla siltumvadītspējai nav lielas ietekmes uz rezultātiem, ja starp fluīdiem
esošās sieniņas biezums ir līdz aptuveni 0.6 mm. Biezumam no 0.6mm līdz 1.0mm būtu
vēlams izmantot materiālu ar siltumvadītspējas vērtību vismaz 2 W/m*K.

Siltummaiņu izgatavošanā veiksmīgākā metode ir fotopolimēru UV LCD printēšana, kas
nodrošina iespēju printēt lielus modeļus ar plānām sieniņām (<0.4mm) vienā gabalā.

Related Posts

en_GBEN