Efektīvs projektēšanas process

Projektēšana var būt ilgs, dārgs un mokošs process, ja tā tiek veikta haotiski un nepieturoties iepriekš parbaudītai darbu secībai. Taču pareizi strukturējot darbus un laicīgi novērtējot iespējamos riskus, šo procesu ir iespējams padarītu efektīvāku, ātrāku un patīkamāku visām iesaistītajām pusēm. Šajā rakstā aprakstīšu, kādi soļi būtu jāievēro projektēšanas fāzē, lai jaunas iekārtas vai mehānisma radīšanas process būtu uzskatāms par optimālu. Biežākās problēmas ar ko esam saskarušies, kad ārēju apstākļu dēļ nav iespējams pieturēties pie mūsu iekšēji izstrādātā projektēšanas darbu plāna ir: Gala rezultāts nesakrīt ar gaidīto. Klients, vai gala lietotājs ieraugot iekārtas projekta dokumentāciju, secina, ka ir palaista garām kāda būtiska prasība. Tad atliek izvēle - iekārtu pieņemt ar kompromisiem, vai atgriezies pie projektēšanas, tam veltot papildus resursus. Projektēšanas process ir garāks un dārgāks kā sākotnēji tika plānots. Projektēšanas laikā tiek izteiktas papildus vēlmes un mainītas prasības, kas noved pie izmaiņām un ilgāka, līdz ar to dārgāka projektēšanas procesa. Svarīgi piebilst - jo vēlmes izdarīt izmaiņas projektā tiek izteiktas tuvāk projektēšanas procesa beigām,...
Lasīt vairāk