Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē – 2. pārskata periods

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturībasmehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātespaaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas"Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas"Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumikompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”. Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “WeMPS” 2023. gada 1.septembrīuzsāka pētniecības projekta Nr. Nr.1.5. " Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēteun pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē" īstenošanu. Pētniecības projekta mērķisir izpētīt plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesus un pielietot iegūtās zināšanas, laiizstrādātu inovatīvu mikro-rekuperācijas sistēmu (prototipu), kā arī veikt…
Lasīt vairāk

Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē – 1. pārskata periods

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātespaaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas"Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas"Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumikompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”. Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “WeMPS” 2023. gada 1.septembrīuzsāka pētniecības projekta Nr. Nr.1.5. " Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēteun pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē" īstenošanu. Pētniecības projekta mērķisir izpētīt plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesus un pielietot iegūtās zināšanas, laiizstrādātu inovatīvu mikro-rekuperācijas sistēmu (prototipu), kā arī…
Lasīt vairāk

Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē – projekta sākums

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”. Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “WEMPS” 2023. gada 4. septembrī uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.5. „Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē” īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt tirgū līdz šim nebijuša izmēra gaisa rekuperatoru.…
Lasīt vairāk