Straupes iela 3, Riga, LV-1073

Cik Latvijā ir Mehānikas inženieru?

Pabeidzot Rīgas tehnisko universitāti 2012. gadā, kopā mēs absolvējām 13 mašīnu un aparātu būves inženieri. Tolaik, pētot pēdējo gadu statistiku, tā izskatījās diezgan skaudra – reti kurā gadā kursu pabeidz vairāk kā 10 inženieru. Turklāt, pēc manas pieredzes, apmēram tikai pusei ir atbilstošās rakstura un temperamenta iezīmes, lai veidotu inženiera projektētāja karjeru. Liela daļa savu karjeru veido ar tehniskām nozarēm saistītās profesijās, tomēr ne tieši mehānikas inženiera profesijā.

Pēc savas pieredzes varu minēt, ka RTU, kā “daudz maz” kvalitatīvus projektētājus, gatavo divas specialitātes: pirmā, manis pieminētā, mašīnu un aparātu būvniecība, otrā mehatronika. Kopā no abiem šiem kursiem varētu skaitīt kādus 10 spējīgus inženierus gadā. Minu, ka līdzīgu apjomu varētu gatavot LLU. Pieņemu, ka ārzemju universitātēs studē ap uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi mehānikas inženieri. Visam bariņam varētu pievienot dažus talantus, kas projektēšanas prasmes apguvuši pašmācības ceļā vai ir pārprofilējušies no citām saistītām mehānikas inženieru profesijām.

Saskaitot visu iepriekš minēto inženieru kopumu varētu pieņemt ka Latvijas darba tirgu papildina ap 30 spējīgu projektēšanas inženieru.

Related Posts

lvLV