Straupes iela 3, Riga, LV-1073

Jaunu produktu izstrāde un prototipēšana

Wemps inženieru birojs nodrošina pilna cikla komerciālu produktu izstrādi no tehniski ekonomiskās priekšizpētes līdz ražošanas nodrošināšanai. Šajā procesā ietilpst: 

  • tehniski ekonomiskā priekšizpēte 
  • konceptuālā dizaina izstrāde 
  • prototipēšana un testēšana 
  • tehniskā projekta sagatavošana 
  • ražošanas un montāžas nodrošināšana
  • gatavā produkta testēšana un pilnveidošana 

Visa projektēšanas laikā izstrādātā dokumentācija ir mūsu klienta intelektuālais īpašums. 

lvLV