Straupes iela 3, Riga, LV-1073

Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē – projekta sākums

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “WEMPS” 2023. gada 4. septembrī uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.5. „Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē” īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt tirgū līdz šim nebijuša izmēra gaisa rekuperatoru.

Pētniecības projektu plānots realizēt līdz 2024.gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 157’439,21, tai skaitā EUR 104’729,82 – Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums.

Related Posts

lvLV